Menü megjelenítése

Adatkezelés
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Szabó család őstermelők


Bevezető
Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) Barackvirágfarm csapatának (Adatkezelő: Szabó József Péter és a Szabó család, mint őstermelők) a  https://www.szabofarm.hu weboldalán (továbbiakban: Weboldal) megvalósított személyes adatok kezeléséről nyújt tájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel, annak érdekében, hogy a GDPR 13. és 14. cikkében előírt tájékoztatási kötelezettségünknek eleget tegyünk.

 

A Tájékoztatóban nem részletezett kérdésekről irányadó jogszabály:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).


Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

 

Adatkezelő: 
Neve: Szabó József Péter (és a Szabó család, mint őstermelők)
Képviseli: Szabó József Péter 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Vértanú utca 41.
E-mail: szabofarm@t-online.hu
Tel. szám: +36 30 336 4791
Továbbiakban mint: Adatkezelő


Adatkezelő szolgáltatásai teljesítése során alábbi adatkezelési tevékenységeket végzi:

 

A.1. Cookie-kal kapcsolatos információk

 

A Weboldal sütiket használ.

 

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk.

 

Nem alkalmazunk és nem engedélyezünk a Weboldalon olyan sütiket, amelynek eredményeképpen harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek.
Adatkezelő kizárólag olyan sütiket alkalmaz, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy milyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személy számára gyűjtenek adatokat, amennyiben erre sor kerül. 
A felhasználó / Weboldal-látogató által rögzített adatokat tároló sütikről, a hitelesítési munkamenet sütikről, a felhasználóközpontú sütikről, a multimédia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettet előzetesen tájékoztatni szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges. Egyéb sütik alkalmazása esetén az érintett előzetes hozzájárulását is be kell szerezni. 

 

Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy minden sütit elfogadjon, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngészők „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjaiban találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tapasztalni fogja, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljesértékű. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban. 
A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy
    • a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
    • a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
    • A cookie-k törlése, letiltása vagy engedélyezése a Microsoft Edge alkalmazásban:  https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/tudnivalók-a-követés-megelőzéséről-a-microsoft-edge-ben-5ac125e8-9b90-8d59-fa2c-7f2e9a44d869


A Google Analytics alkalmazása
Weboldalaink a Google Analytics alkalmazást használják, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a felhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik az általa látogatott weblap használatának elemzését. A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használja a látogató a Weboldalunkat, továbbá arra, hogy a Weboldal aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen részünkre, valamint, hogy a számunkra a Weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Weboldal-látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a Weboldalunk nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozható továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Weboldal-használattal kapcsolatos adatokat (beleértve az IP-címet is), ha a látogató letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu. A Google Analytics rendszerét Weboldalunk látogatottságának elemzéséhez rendszerfejlesztés céljából is használjuk. Ebben az esetben nem gyűjtünk személyes adatokat. Az ilyen adatokat megosztjuk a Google más szolgáltatásaival fejlesztési célból. 
A Google Analytics rendszerét a Weboldal-látogató, mint érintett hozzájárulása után marketing célra is használjuk.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a szolgáltatás az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívüli, illetve olyan országba továbbíthat adatokat, ahol nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet. Ha az adatokat az Egyesült Államokba továbbítják, akkor fennáll a kockázata annak, hogy az Ön adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési és felügyeleti célokból dolgozzák fel anélkül, hogy Önnek jogorvoslati lehetőségek állnának rendelkezésére. Az alábbiakban egy listát találhat azokról az országokról, amelyekbe az adatok továbbításra kerülnek. Ez különböző célokból történhet, például tárolás vagy feldolgozás céljából: Amerikai Egyesült Államok.

 

A.2. Szervernaplózás

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:
Az adatkezelés célja a Weboldal látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok ellenőrzése.

 

Az adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásának biztonságához fűződő jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

A személyes adatok címzettjei:
Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozók:
Ötletszalon Kft. (Székhely:2484 Velence Csemete utca 3.) – Tárhelyszolgáltatás


Harmadik országba történő adattovábbítás: 
Harmadik országba nem történik adattovábbítás. 

 

Tájékoztatás az érintetti jogokról:
Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

Az érintett személyes adatok kategóriái: 
A rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont, továbbá a látogató, mint érintett IP-címe, böngészőjére vonatkozó adatok, mint neve, verziója, továbbá operációs rendszer. A rendszer logolja továbbá azt az információt, hogy a látogató melyik oldalról érkezett.

 

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:
Törlési kötelezettség beálltáig, tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlásáig, szervezszolgáltató általi törlésig, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő 12 hónap. 


A.3. E-mailben történő kapcsolatfelvétel

 

A Weboldal látogató a kérdéseivel, észrevételeivel Adatkezelő szabofarm@t-online.hu e-mail címére küldött elektronikus levélben tud Adatkezelővel kapcsolatba lépni.

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:
Az adatkezelés célja az üzenetben feltett kérdések megválaszolása, kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása az szabofarm@t-online.hu címen.

 

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás 
visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

 

A személyes adatok címzettjei:
Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

 

Adatfeldolgozók:
Ötletszalon Kft. (Székhely:2484 Velence Csemete utca 3.) – Tárhelyszolgáltatás

 

Harmadik országba történő adattovábbítás: 
Harmadik országba nem történik adattovábbítás. 

 

Tájékoztatás az érintetti jogokról:
Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

 

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:
Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy Ön nem tudja felvenni a kapcsolatot Adatkezelővel.

 

Az érintett személyes adatok kategóriái: 
Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, az érintett által az „üzenetben” megadott egyéb információ, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont.

 

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:
Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követően, az elévülési idő lejártával.

 

A.4. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:
Törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás).

 

Az adatkezelés jogalapja:
Jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§ alapján.

 

A személyes adatok címzettjei:
Adatkezelő és adatfeldolgozói

 

Harmadik országba történő adattovábbítás: 
Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

 

Tájékoztatás az érintetti jogokról:
Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását.

 

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:
Az adatok megadása kötelező, azt jogszabály írja elő.

 

Az érintett személyes adatok kategóriái: 
2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§ alapján különösen: név, cím, (egyéni vállalkozó esetén : adószám, adózási státusz)

 

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:
8 év (Számviteli törvény 169.§).

 

A.5. Panaszkezelés

 

A Felhasználó és más Weboldal látogató a panaszaival, észrevételeivel Adatkezelő szabofarm@t-online.hu e-mail címére küldött elektronikus levélben tud Adatkezelővel kapcsolatba lépni. Adatkezelő kizárólag a szolgáltatásával közvetlen kapcsolatban felmerülő panaszok, észrevételek esetében tud eljárni.

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:
Az adatkezelés célja az érintett által tett panasz teljes körű kivizsgálása. 

 

Az adatkezelés jogalapja:
Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, végfogyasztó által tett panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés.

 

A személyes adatok címzettjei:
Adatkezelők munkatársai és adatfeldolgozói

 

Harmadik országba történő adattovábbítás: 
Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

 

Tájékoztatás az érintetti jogokról:
Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását.

 

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:
A panasz/bejelentés megtétele önkéntes, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. alapján kötelező.

 

Az érintett személyes adatok kategóriái: 
Név, cím, e-mail cím, telefonszám, az igénybevett, illetve panasszal érintett szolgáltatásra , termékre vonatkozó adatok, számla adatai, a panasz részletezése.


A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:
Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követően, az elévülési idő lejártával, vagyis írásbeli panasz esetén a panasz felvételétől számított 5 év, szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyv felvétel napjától számított 5 év, számla esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

 

A.6. Időpontfoglalás

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:
Adatkezelőnél a szedd magad alatt a gyümölcsösbe a belépéshez a bejelentkezés az előjegyzési rendszeren keresztül történik. Az előjegyzés (időpontfoglalás) a BOOKED4US programon keresztül, interneten történik. 
Adatkezelő az időpont-foglalási szolgáltatás nyújtóját adatfeldolgozónak tekinti az érintettek neve, telefonszáma és a gyümölcsösbe történő belépésük időpontja, mint kezelt adatok körében. 
Egyéb esetben, mint a Weboldalon vagy telefonon történő foglalás teljesítése céljából az Adatkezelő felveszi a foglaláshoz szükséges adatokat és rögzíti őket. Az Adatkezelő a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább.

 

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

 

A személyes adatok címzettjei:
Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

 

Adatfeldolgozók:

Booked4.us Kft. (Székhely: H-2600 Vác, Zichy H. utca 12.) –A booked4.us szolgáltatás weboldalba ágyazható, felhő alapú, online időpontfoglaló rendszer.

 

Harmadik országba történő adattovábbítás:
Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

 

Tájékoztatás az érintetti jogokról:
Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok-hoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

 

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:
Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy Ön nem tudja felvenni a kapcsolatot Adatkezelővel.

 

Az érintett személyes adatok kategóriái:
Foglalás dátima, időtartama, vendégek száma, név, e-mail-cím, telefonszám, opcionálisan megadott egyéb információ, valamint online foglalás esetén a rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont.

 

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meg-határozásának szempontjai:
Törlési kötelezettség beállta, de legfeljebb a foglalt időponttól számított 2 hét.

 

A.7. Közösségi oldalon történő adatkezelés

Közösségi oldalunkon tartjuk szolgáltatásaink iránt érdeklődőkkel a kapcsolatot, így a Facebook közösségi platformon regisztrált nevet, illetve a felhasználói nyilvános profilképet láthatjuk, amennyiben érintett regisztrált ezekre a közösségi platformokra és ezt a beállításai során engedélyezte a közösségi platform üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi platformon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi platform szabályozása vonatkozik.
A Facebook-oldalunkkal kapcsolatos adatkezelésünkre vonatkozó tájékoztatónkat az adott közösségi felületünkön tesszük közre, azon a felületen, ahol az adatkezelés zajlik és mindig ott, ahol az érintettek, vagyis a közösségi oldal, illetve profil felhasználói az adataikat megadják.
Azon a közösségi platformon, ahol a platform üzemeltetője Adatkezelővel közös adatkezelő lesz, mint pl. a Facebook-oldalunknál, ott a közös adatkezelésre vonatkozó megállapodás lényeges elemeit a közösségi felületünkön szintén közzétesszük, az adott platform szabályozását és lehetőségeit is figyelembe véve.

 

Facebook-oldal: 
www.facebook.com/barackviragfarm

 

A személyes adatok kezelésének célja:

Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése, reklámozása, híreinek eljuttatása, bemutatkozás, közösségépítés.

 

Az adatkezelés jogalapja:
Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az oldal kedvelés / követés visszavonásával, a hozzászólása törlésével. A saját hozzászólásait a felhasználó bármikor törölheti. A hozzájárulás visszavonása az ezt megelőző adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti. 

 

A személyes adatok címzettjei:
Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók), valamint a Facebook üzenőfalának, hírfolyamának, hozzászólásainak, stb. olvasói, mert a felhasználók egymás bejegyzéseit a közösségi platform szabályzatától, beállításaitól függően láthatják és különböző információkat tudhatnak meg egymásról.
A különböző közösségi platformon kezelt adatok címzettjeiről a közösségi platform felületén adunk tájékoztatást.
    • Meta Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland)

 

Harmadik országba történő adattovábbítás: 
Meta Inc.: Harmadik országba történik adattovábbítás.
A Meta Inc. SCC és DPA (adatfeldolgozói szerződés) dokumentumai itt érhetőek el:
https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable

 

Tájékoztatás az érintetti jogokról:
Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát. 

 

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:
Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudunk közösségi portáljainkon kapcsolatot tartani Önnel.

 

Az érintett személyes adatok kategóriái: 
Kezeljük a közösségi platformon használt nevet, valamint minden olyan adatot, melyet érintett nyilvánossá tett, például profil adatait, hozzászólásait, bejegyzéskedveléseit, un. lájkolást, stb.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:
Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása. 
Az adatkezelés a közösségi platformon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi platform szabályozása vonatkozik.

 

Megfelelő biztonság
Adatkezelő biztonsági rendszerének kialakítása során figyelembe vette a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot. 
Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Adatkezelő számítógépein, illetve hálózatán tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal, legalább felhasználói névvel és jelszóval lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről Adatkezelő rendszeresen gondoskodik.

 

Mit jelentenek az érintetti  jogok?
Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseit és kérelmeit várjuk
postai úton: 

Szabó József Péter őstermelő, 8000 Székesfehérvár, Vértanú utca 41. címen, vagy 
E-mailen: szabofarm@t-online.hu  vagy 
Telefonon: +36 30 3364 791


Az érintettek az adatkezelés teljes ideje alatt élhetnek az alábbi jogosultságokkal:

 

Hozzáférés a személyes adatokhoz
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint azok elektronikus másolatát is kérheti.

 

Helyesbítéshez való jog
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését.

 

Személyes adatok törléséhez való jog
Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Személyes adatok korlátozásához való jog
Az érintett kérheti adott esetben az adatkezelés korlátozását, ameddig elbírálják igényét.
Például ha tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, vagy megkérdőjelezi a kezelt adatok pontosságát.

 

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Az érintett jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Ebben az esetben az adatkezelést meg kell szüntetni, kivéve, amennyiben az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek az érintett jogaival szemben elsőbbséget élveznek, illetve amennyiben az adatkezelést jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme indokolja.

 

Adathordozhatóság
Az érintett hozzájárulásán, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelések esetében az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az érintett ez alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Kérheti továbbá személyes adatainak más adatkezelő részére történő továbbítását. Ezen jogának gyakorlása azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás 
Az érintettet speciális jogok illetik meg automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás esetében. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Adatkezelő eljárása
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet az intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kéréseket. A kezelt személyes adatok másolata első esetben ingyenes, a további másolatokért felmerült költségeinkkel  megegyező összegű díjat számolunk fel.


Panasztételi lehetőség: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
H-1055 Budapest, 
Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Tel.: +36 (1) 391-1400 
ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

Kelt: Székesfehérvár, 2023. május 22.
Szabó József Péter őstermelő
és a Barackvirág Farm csapata

prodaja stanova pik smrtovnice avaz knjige cvijece blumen horoskop kalkulator online